Vrijwaring

Tecomm – Dirk Devreese kan op geen manier aansprakelijk zijn voor de (on)rechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie of verwijzingen naar externe informatie. Tecomm – Dirk Devreese dragen geen verantwoordelijkheid voor moeilijkheden met beschikbaarheid van informatie door technische fouten veroorzaakt. Alle conflicten en vorderingen door het gebruik van deze webpagina of een gegeven dat er op vermeld staat, vallen onder het Belgisch recht. Deze webpagina raadplegen, houdt in dat u zich onderwerpt aan de uitspraken van de rechtbanken van Gent, België. Gebruikers aanvaarden dat ze alle gedingen alleen voor die rechtbanken brengen.