Privacy

Tecomm slaat de gegevens die u doorgeeft, op in een databank. Dit bestand met uw informatie is aangelegd voor commerciële en administratieve doeleinden. Wij geven uw gegevens in geen geval door aan derden. Zoals in de privacywet van 11 december 1998 opgenomen, kan u de opgeslagen gegevens altijd inzien en verbeteren.